Bộ TN&MT phối hợp với cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước là nội dung chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 1/8.Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích các loại đất, các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất… Đối tượng kiểm kê đất bao gồm đối tượng đang sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 cũng nằm trong diện này.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương áp dụng công nghệ thông tin cho việc số hóa kết quả điều tra, khoanh vẽ các loại đất, các loại đối tượng quản lý, sử dụng đất và tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ tiến hành kiểm kê đất đai trên cả nước
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay