Trong năm 2012, thành phố Hải Dương dự kiến triển khai 70 công trình, dự án, trong đó có 40 công trình chuyển tiếp từ năm 2011 và 30 dự án, công trình đầu tư mới. Tổng vốn đầu tư mới hơn 140 tỷ đồng.

Hải Dương: Sẽ triển khai 70 dự án trong năm 2012 | ảnh 1

Năm 2011, thành phố Hải Dương triển khai xây dựng 80 công trình, dự án xây dựng cơ bản, tương đương với năm 2010, tổng khối lượng thực hiện ước đạt hơn 102 tỷ đồng.

Trong đó, 4 dự án chuyển tiếp đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh, 76 dự án đầu tư bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố.

Các công trình đáng chú ý là cải tạo, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, cải tạo nâng cấp đường Vũ Hựu, đường xuống bến đò Hàn, đường Trần Thánh Tông, cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bình Hàn…

(Theo Báo Hải Dương)Năm 2011, thành phố Hải Dương triển khai xây dựng 80 công trình, dự án xây dựng cơ bản, tương đương với năm 2010, tổng khối lượng thực hiện ước đạt hơn 102 tỷ đồng.

Trong đó, 4 dự án chuyển tiếp đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh, 76 dự án đầu tư bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố.

Các công trình đáng chú ý là cải tạo, mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, cải tạo nâng cấp đường Vũ Hựu, đường xuống bến đò Hàn, đường Trần Thánh Tông, cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bình Hàn…

(Theo Báo Hải Dương) 


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ triển khai 70 dự án trong năm 2012
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay