Sở Xây dựng Tp.HCM ra quy định về việc trổ thêm cửa cho công trình năm 2020

Sở Xây dựng Tp.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về việc bố trí thêm cửa đi đối với công trình, nhà ở trên địa bàn thành phố, đảm bảo các địa phương thực hiện thống nhất và đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Trưởng phòng Cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng, ông Tống Đức Tiến cho biết, việc trổ cửa gồm cả cửa đi và cửa sổ phải tuân theo Luật Xây dựng, Bộ luật Dân sự năm 2015, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan và quy chế quản lý kiến trúc đô thị của mỗi địa phương.

Cụ thể, Sở Xây dựng dẫn lại quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN số 9411:2012: “Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà cạnh từ 2m trở lên”. Ngoài ra, “mỗi nhà ở liên kế chỉ được phép mở một cổng chính. Việc mở thêm các cổng phụ, lối thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu cụ thể của công trình và được các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định”.quy định xây dựng
Thời gian qua, việc giải quyết trường hợp xin trổ cửa vẫn còn nhiều vướng mắc. Ảnh: VH

Cũng theo ông Tiến, đối với việc Luật Xây dựng năm 2014 miễn giấy phép xây dựng khi trổ cửa không làm kiến trúc mặt ngoài thay đổi, không tiếp giáp đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc, việc miễn phép không có nghĩa là không quản lý. Ông Tiến cho rằng, Thông tư 15/2016 của Bộ Xây dựng đã quy định, với công trình được miễn phép xây dựng thì phải kiểm tra việc tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có). Với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng, UBND các cấp theo phân cấp phải có quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng.

Ông Tiến nói: “Hiện nay UBND các quận, huyện được thành phố phân cấp quản lý các tuyến hẻm dưới 12m. Do đó, quận/huyện có trách nhiệm lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc để căn cứ vào đó quản lý các công trình miễn phép xây dựng, trong đó có việc trổ thêm cửa”.

Cho rằng quy định hiện nay đã rõ, ông Tiến nói thêm: “Các quận/huyện căn cứ vào quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc để xem xét, giải quyết cho người dân”.

Trước đó, nhiều địa phương đã gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề này, các quận/huyện mỗi nơi làm một kiểu. Một số quận/huyện cho trổ cửa mà không yêu cầu người dân phải hỏi ý kiến hàng xóm, trừ trường hợp lối đi chung. Một số quận/huyện lại vẫn áp dụng theo văn bản hướng dẫn năm 2010 của Sở Xây dựng, buộc phải có ý kiến của hàng xóm trên cùng tuyến hẻm mới giải quyết. Điều này đã dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện như tại Bình Thạnh, Gò Vấp…