Tạm dừng và thu hồi 51 dự án năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã chỉ đạo hôm 10/12 cho dừng, không nghiên cứu đối với 12 dự án.

Tạm dừng và thu hồi 51 dự án năm 2020 2

Thu hồi 39 dự án do chủ đầu tư triển khai không đúng tiến độ cam kết và gia hạn tiến độ đối với 14 dự án khác sau khi các chủ đầu tư ký cam kết tiến độ, ký quỹ bảo đảm đầu tư, thời gian bắt buộc thực hiện trong một năm.

Ông Thanh nêu rõ: Sau ngày 15/12, các chủ đầu tư không ký cam kết tiến độ, ký quỹ bảo đảm đầu tư sẽ không được xem xét gia hạn và xử lý thu hồi theo quy định.

UBND tỉnh giao Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các chủ đầu tư. Đồng thời, các sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT rà soát thủ tục pháp lý liên quan để thu hồi các dự án theo thẩm quyền.