Thanh tra công tác quy hoạch xây dựng quận Bắc Từ Liêm năm 2020

Sáng nay (ngày 23/12), Thanh tra Bộ Xây dựng đã chính thức công bố Quyết định tổ chức thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.thanh tra thanh tra công tác quy hoạch xây dựng
Công bố quyết định thanh tra thanh tra công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng tại quận Bắc Từ Liêm

Trưởng đoàn thanh tra là bà bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đợt thanh tra nhằm mục đích thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng tại UBND quận Bắc Từ Liêm; phát hiện ra những tồn tại, vướng mắc của cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch, quản lý xây dựng để kiến nghị bổ sung, sửa đổi. Đồng thời, đợt thanh tra cũng nhằm xử lý, kiến nghị xử lý những sai phạm của các tổ chức, cá nhân (nếu có) để báo cáo Chánh Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Xây dựng để kịp thời có biện pháp xử lý.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ giám sát đoàn Thanh tra trong quá trình thực hiện công việc.