Tháo gỡ vướng mắc bồi thường, tái định cư cho người dân năm 2020

Vừa qua, Sở TN-MT Tp.HCM cho biết, những dự án đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2014 sẽ thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo luật Đất đai 2003.

Theo đó, dù có quy định cụ thể trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi hoặc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; song, chưa có quy định về áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc trong trường hợp người có đất thu hồi không hợp tác, không thực hiện kê khai, không tạo điều kiện để hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thực hiện kiểm đếm, đo đạc,…

Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN-MT) cho biết, căn cứ luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, việc cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc theo quy định tại điều 70 không áp dụng cho những dự án đã có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt trước ngày 1/7/2014.Tái định cư
Tháo gỡ vướng mắc bồi thường, tái định cư cho người dân

Nhằm giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân, Sở TN-MT đề xuất 2 phương án tháo gỡ vướng mắc, cụ thể:

Phương án 1: UBND Tp.HCM có văn bản đề nghị Bộ TN-MT chấp thuận cho Tp.HCM áp dụng quy định về cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc tại điểm d, khoản 1, điều 69 và điều 70 luật Đất đai 2013 đối với trường hợp người có đất thu hồi không thực hiện kê khai, không hợp tác để thực hiện khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tại các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt trước ngày 1/7/2014.

Phương án 2 (phương án chọn): UBND quận, huyện được UBND Tp.HCM giao thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, với trình tự cụ thể: Nếu người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không thực hiện kê khai, không hợp tác với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì UBND cấp xã, Ủy ban MTTQ VN cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. Nếu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp thì chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc; trong trường hợp không chấp hành thì tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại điều 70 luật Đất đai 2013.

Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc phải tiến hành đúng quy định pháp luật, công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn. Việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được thực hiện khi hội đủ các điều kiện sau: Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi UBND cấp xã, Ủy ban MTTQ VN cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục; niêm yết công khai quyết định cưỡng chế và quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành. Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính. Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định có hiệu lực thi hành. Nếu người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản.