Cùng với việc tăng nguồn cung nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng sẽ ban hành một loạt hướng dẫn nới lỏng điều kiện, để người có thu nhập thấp có thêm cơ hội mua nhà. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết tại hội thảo về vấn đề này tổ chức sáng 12/3, tại Hà Nội.

Thêm nhiều cơ hội mua nhà cho người thu nhập thấp năm 2020 2
Người thu nhập thấp có thêm nhiều cơ hội mua nhà ở xã hội

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa ký thông tư liên tịch quy định, người mua nhà ở xã hội có thể thế chấp chính căn nhà đã mua để vay vốn ngân hàng, vay từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ. Trong tuần tới, Bộ Xây dựng sẽ ban hành quy định người sở hữu nhà ở xã hội không được chuyển nhượng trong 5 năm (quy định hiện hành là 10 năm); hướng dẫn nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội từ chưa có nhà ở hoặc nhà ở chật hẹp dưới 8 m2/người (trước đây là dưới 5 m2/người); bổ sung đối tượng công nhân các cơ sở sản xuất ngoài KCN cũng được mua nhà ở xã hộ (trước đây chỉ có đối tượng công nhân KCN được thuênhà ở xã hội…

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp hiện là 11,28 triệu m2, tương đương 282 nghìn căn. Trong giai đoạn 2013 – 2015, nhu cầu tăng thêm 2,64 triệu m2, tương đương 66 nghìn căn; giai đoạn 2016 – 2020, tăng thêm 3,36 triệu m2, tương đương 84 nghìn căn. Như vậy, tổng nhu cầu từ nay đến năm 2020 là khoảng 432 nghìn căn, tương đương khoảng 17,28 triệu m2.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thêm nhiều cơ hội mua nhà cho người thu nhập thấp
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay