Thí điểm cơ chế đặc thù bồi thường tái định cư tại TP.HCM năm 2020

Theo Nghị quyết 27/NQ-CP mới ban hành, UBND TP.HCM được áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn.

Cụ thể, vào đầu kỳ hàng năm, UBND thành phố sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lấy ý kiến người dân. UBND TP.HCM sẽ quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm nhà nước quyết định thu hồi đất.

Việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện khi thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn sẽ do UBND TP.HCM thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch để rút ngắn thời gian. 

Thí điểm cơ chế đặc thù bồi thường tái định cư tại TP.HCM năm 2020 3
UBND TP.HCM được áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian

 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Trước đó, thành phố đã kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án có thu hồi đất trên địa bàn chưa có trong quy định của pháp luật và không thuộc thẩm quyền của thành phố. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng kiến nghị cho phép thành lập trung tâm phát triển quỹ đất quận huyện trên cơ sở ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận, huyện.

Nhờ đó, thời gian và nhân lực thực hiện sẽ được giảm đáng kể khi thành phố được chủ động ban hành hệ số K và quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ngoài ra, với các dự án nhóm C, UBND các quận huyện được ủy quyền cân đối mặt bằng giá bồi thường và được phê duyệt hệ số K. 

Với một lượng lớn hồ sơ hàng năm cần thẩm định, Sở TN&MT sẽ bị quá tải làm kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa. Nếu được áp dụng cơ chế đặc thù, quy trình bồi thường – giải tỏa – tái định cư sẽ được rút ngắn đáng kể.

Khánh Trang