Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng sai mục đích năm 2020

Mới đây, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2015. Trong đó có các nội dung liên quan nhà công vụ, quản lý sử dụng đất…

Theo đó, trong năm 2015, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện chi tiêu tiết kiệm 10% các chi phí thường xuyên ngoài tiền lương và các khoản chi có tính chất lương nhằm tạo nguồn để cải cách tiền lương.

Trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, phải thực hiện tiết kiệm ngay từ chủ trương đầu tư; tổ chức rà soát và cắt giảm toàn bộ các dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch mà các cấp có thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, tạm dừng những hạng mục công trình chưa cấp thiết hoặc không đem lại hiệu quả đầu tư cao.

Nhà công vụ
Nhà công vụ sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi 100%. Ảnh minh họa

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, các giải pháp thi công và thẩm định dự án nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm từ 10-15% tổng mức đầu tư.

Đặc biệt, quyết định cũng nêu rõ việc không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, ngoài các công trình quan trọng cấp quốc gia; các công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương.

Về việc quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ và các tài sản công khác: Phải thực hiện nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; sẽ thu hồi 100% nhà công vụ đang sử dụng sai mục đích, sai đối tượng hoặc đối tượng đã hết thời gian dùng nhà công vụ theo quy định; thực hiện nghiêm việc xử lý và thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng sai quy định của pháp luật; các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lãng phí, hoặc kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và đất lấn chiếm trái quy định.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động và thời gian lao động như không tăng biên chế công nhân viên chức, giám sát chất lượng công việc của cán bộ viên chức, người lao động, các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, y tế…