UBND tỉnh Quảng Trị đã thu hồi 120 ha đất của 7 dự án đăng ký đầu tư vào các khu dịch vụ – du lịch trên địa bàn, ông Hoàng Công Thức, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết.thu hồi đất
Một góc của khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt

Các khu dịch vụ – du lịch mà các dự án trên đăng ký đầu tư gồm: Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt có 1 dự án với diện tích 2 ha; Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt – Cửa Tùng có 4 dự án, với tổng diện tích gần 80 ha; Khu dịch vụ – du lịch Vĩnh Thái có 1 dự án 20 ha; Khu dịch vụ – du lịch Cửa Tùng có 1 dự án 16 ha. Việc thu hồi đất là do các dự án này đã được cấp đất 3-5 năm nay nhưng không triển khai đầu tư.

Được biết, có 6 khu dịch vụ – du lịch (tổng diện tích trên 1.755 ha) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, 15 dự án đã được cấp phép đầu tư, với tổng số vốn gần 985 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 2 dự án đã hoàn thành thủ tục thuê đất và chuẩn bị triển khai xây dựng, 4 dự án đã hoàn thiện, một phần đã được đưa vào sử dụng và đang tiếp tục triển khai và 4 dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác.


Theo Báo Xây dựng Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi 120 ha đất của 7 dự án
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay