Thu hồi cả đất nằm ngoài quy hoạch! năm 2020

UBND tỉnh Cần Thơ có quyết định thu hồi đất của nhiều hộ dân tại xã An Bình, Tp. Cần Thơ giao cho Công ty CP Đầu tư XD Hồng Phát để đầu tư xây dựng khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (GĐ 1). Thửa đất của bà Thảo không nằm trong quy hoạch vẫn bị thu hồi.

Thu hồi “thêm” đất của dân

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư. Ngày 9/7/2003, ông Võ Thanh Tòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ đã ký Quyết định số 2246 về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Hồng Phát. Tại điều 1 Quyết định 2246 nói rõ: “Nay thu hồi đất có diện tích 196.976m2 do các hộ dân sử dụng nằm trong khu quy hoạch dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đoạn 1), phần đất thuộc các tờ bản đồ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 tọa lạc tại xã An Bình, Tp. Cần Thơ; có tứ cận tiếp giáp: Đông Bắc giáp đường tự mở theo quy hoạch, Đông Nam giáp Khu B khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng và Khu dân cư Công ty Anh Đào, Tây Bắc giáp đường Nguyễn Văn Cừ dự mở nối dài, Tây nam giáp đường Cái Sơn – Hàng Bàng”.

Bà Lê Thị Mai Thảo có 80m2 đất đã được UBND Tp. Cần Thơ cấp GCNQSDĐ số 05850/QSDĐ ngày 24/5/2002. Theo đó, thửa đất của bà Mai Thảo có thửa số 461, tờ bản đồ 28, với thời hạn sử dụng 43 năm. Đối chiếu với dự án Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đoạn 1) thì thửa đất của bà Mai Thảo nằm ngoài quy hoạch. Tại Quyết định thu hồi đất số 2246 của UBND tỉnh Cần Thơ cũng đã liệt kê thu hồi phần đất thuộc các tờ bản đồ từ 01 đến 13. Trong khi đó, thửa đất của bà Mai Thảo ở tờ bản đồ 28.

Thế nhưng, không biết căn cứ vào đâu, ngày 29/8/2003 Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ đã ký Quyết định số 4300 về việc thu hồi đất của hộ Lê Thị Mai Thảo. Tại Điều 1 Quyết định 4300 ghi rõ: “Nay thu hồi phần đất có diện tích 80m2 thuộc tờ thửa 31, tờ bản đồ số 2 của hộ Lê Thị Mai Thảo sử dụng, tọa lạc tại ấp Lợi Nguyên B, xã An Bình, Tp. Cần Thơ để xây dựng khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (Khu A) theo dự án đầu tư đã được phê duyệt”.

Cần Thơ: Thu hồi cả đất nằm ngoài quy hoạch! | ảnh 1
Bà Lê Thị Mai Thảo bên khu đất của mình đã bị chính quyền thu hồi sai trái

Bà Lê Thị Mai Thảo bức xúc nói: “Tôi chỉ có một khu đất 80m2 có thửa số 461, tờ bản đồ 28, không thuộc quy hoạch Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đọan 1). Tôi đâu có thửa đất nào 80m2 thuộc thửa số 31, tờ bản đồ số 2 mà chính quyền lại ra quyết định thu hồi đất của tôi?”.

Thu hồi “thêm” đất của dân

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư. Ngày 9-7-2003, ông Võ Thanh Tòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ đã ký Quyết định số 2246 về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Hồng Phát. Tại điều 1 Quyết định 2246 nói rõ: “Nay thu hồi đất có diện tích 196.976m2 do các hộ dân sử dụng nằm trong khu quy hoạch dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đoạn 1), phần đất thuộc các tờ bản đồ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 tọa lạc tại xã An Bình, Tp. Cần Thơ; có tứ cận tiếp giáp: Đông Bắc giáp đường tự mở theo quy hoạch, Đông Nam giáp Khu B khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng và Khu dân cư Công ty Anh Đào, Tây Bắc giáp đường Nguyễn Văn Cừ dự mở nối dài, Tây nam giáp đường Cái Sơn – Hàng Bàng”.

Bà Lê Thị Mai Thảo có 80m2 đất đã được UBND Tp. Cần Thơ cấp GCNQSDĐ số 05850/QSDĐ ngày 24/5/2002. Theo đó, thửa đất của bà Mai Thảo có thửa số 461, tờ bản đồ 28, với thời hạn sử dụng 43 năm. Đối chiếu với dự án Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đoạn 1) thì thửa đất của bà Mai Thảo nằm ngoài quy hoạch. Tại Quyết định thu hồi đất số 2246 của UBND tỉnh Cần Thơ cũng đã liệt kê thu hồi phần đất thuộc các tờ bản đồ từ 01 đến 13. Trong khi đó, thửa đất của bà Mai Thảo ở tờ bản đồ 28.

Thế nhưng, không biết căn cứ vào đâu, ngày 29/8/2003 Chủ tịch UBND Tp. Cần Thơ đã ký Quyết định số 4300 về việc thu hồi đất của hộ Lê Thị Mai Thảo. Tại Điều 1 Quyết định 4300 ghi rõ: “Nay thu hồi phần đất có diện tích 80m2 thuộc tờ thửa 31, tờ bản đồ số 2 của hộ Lê Thị Mai Thảo sử dụng, tọa lạc tại ấp Lợi Nguyên B, xã An Bình, Tp. Cần Thơ để xây dựng khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (Khu A) theo dự án đầu tư đã được phê duyệt”.

Bà Lê Thị Mai Thảo bức xúc nói: “Tôi chỉ có một khu đất 80m2 có thửa số 461, tờ bản đồ 28, không thuộc quy hoạch Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đọan 1). Tôi đâu có thửa đất nào 80m2 thuộc thửa số 31, tờ bản đồ số 2 mà chính quyền lại ra quyết định thu hồi đất của tôi?”.

Sai một ly, đi một dặm

Như vậy, UBND Tp. Cần Thơ đã ra quyết định thu hồi đất quá “lố” so với quy hoạch dự án Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đọan 1). Thực tế, đất của bà Mai Thảo một nơi nhưng chính quyền lại “vẽ” ra là đất ở một nơi khác để thu hồi đất.

Bà Lê Thị Mai Thảo đã yêu cầu Sở Xây dựng Tp. Cần Thơ cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng khu đất tại thửa số 461, tờ bản đồ số 28, ấp Lợi Nguyên B, xã An Bình, Tp. Cần Thơ. Ông Hùynh Văn Sáu, Trưởng phòng Kiến trúc – quy hoạch trả lời: “Hiện nay, do chưa xác định được khu đất trên thực địa nên Sở Xây dựng chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch xây dựng khu đất nêu trên”. Thế nhưng, không biết căn cứ vào đâu, ông Hồ Văn Phú, Phó Giám đốc Trung tâm đo đạc – bản đồ Sở Xây dựng Cần Thơ đã xác nhận trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất 80m2 của bà Mai Thảo là thửa số 31, tờ bản đồ số 2?

Ở đây có một nghịch lý: Ngày 25/6/2003, Trưởng Ban địa chính Tp. Cần Thơ đã ký xác nhận, đóng dấu vào sổ đỏ 05850: “Xác nhận ông Nguyễn Nam Hải đã chuyển nhượng hết diện tích đất cho bà Lê Thị Mai Thảo, diện tích 80m2, tại thửa số 461, tờ bản đồ 28”. Thế nhưng, cũng cùng ngày 25/6/2003, ông Nguyễn Văn Đầy, cán bộ địa chính xã An Bình lại ký xác nhận trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị thu hồi thì thửa đất mang tên bà Lê Thị Mai Thảo, diện tích 80m2, nhưng lại ở thửa số 31, tờ bản đồ số 2(?). Chẳng lẽ, cùng một thửa đất mà có hai hồ sơ địa chính khác nhau?

Bà Mai Thảo đã khiếu nại quyết định thu hồi đất của UBND Tp. Cần Thơ. Không những không xem xét lại việc thu hồi đất, UBND Tp. Cần Thơ còn ban hành quyết định xử phạt hành chính bà Mai Thảo số tiền 500.000 đồng về hành vi không chấp hành quyết định thu hồi đất. Ngày 28/5/2010, UBND quận Ninh Kiều đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Mai Thảo. Và mới đây, ngày 18/4/2012, UBND phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã tổ chức cưỡng chế khu đất và nhà của bà Mai Thảo (cưỡng chế lần 2). Gia đình bà Mai Thảo phải đi thuê nhà trọ để ở.

Sự thật về thửa đất của bà Lê Thị Mai Thảo chỉ có một. Chính quyền Tp. Cần Thơ cần xem xét lại quy hoạch Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng, xác định lại chính xác vị trí thửa đất của bà Mai Thảo là không nằm trong quy họach Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng (giai đoạn 1) để trả lại khu đất cho bà Mai Thảo, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người dân có đất hợp pháp.

(Theo Công lý)