UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc chấm dứt dự án trước thời hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại ngõ 335 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Thu hồi dự án 9 tầng chậm triển khai tại Thanh Xuân năm 2020 2

Dự án do Công ty CP Xây lắp công nghiệp thực phẩm làm chủ đầu tư. Thành phố giao Sở kế hoạch và đầu tư triển khai thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và thông báo việc thu hồi dự án này đến các đơn vị có liên quan.

Theo quy hoạch, dự án trên được xây dựng trên diện tích đất hơn 6.030 m2, với chiều cao 9 tầng và 1 tầng hầm. Dự án được cấp phép từ tháng 5/2011, nhưng đến nay, vẫn chưa triển khai theo đúng cam kết.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi dự án 9 tầng chậm triển khai tại Thanh Xuân
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay