Với Quyết định số 1490/QĐ-UBND vừa được ban hành, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định thu hồi và chuyển mục đích sử dụng hơn 100.000m2 đất tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Đồng thời, cho Công ty CP thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp thuê đất để đầu tư dự án khu du lịch sinh thái, hội nghị và giải trí Green Resort.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ thu hồi 102.944,1m2 đất do UBND phường Quảng Thọ quản lý tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Trong đó, 7.500,2m2 là đất nuôi trồng thủy sản và 95.443,9m2 là đất rừng phòng hộ.

Cùng với đó, 100.000m2 đất nông nghiệp đã thu hồi cũng được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Trong 100.000m2 đó, 7.258,2m2 là đất nuôi trồng thủy sản và 92.741,8m2 là đất rừng phòng hộ. UBND tỉnh giao Công ty CP thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp (địa chỉ 304 Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) thuê diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng trên để xây dựng khu du lịch sinh thái, hội nghị và giải trí Green Resort. Đất được thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 31/10/2086.

2.944,1m2 đất nông nghiệp còn lại sẽ do UBND phường Quảng Thọ quản lý theo đúng quy định của pháp luật.thu hồi đất
UBND tỉnh Quảng Bình sẽ thu hồi 102.944,1m2 đất

UBND tỉnh Quảng Bình giao Cục Thuế tỉnh xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty CP thương mại dịch vụ Kim Tự Tháp thực hiện theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định phương pháp định giá đất để tính tiền thuê đất và thông báo cho Công ty Kim Tự Tháp nộp phí và lệ phí theo quy định; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; ký hợp đồng thuê đất; sau khi công ty Kim Tự Tháp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, thực hiện trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty; chỉnh lý hồ sơ địa chính…

Trước khi thực hiện dự án, Công ty Kim Tự Tháp lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập phương án trồng rừng thay thế trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác…


Theo Báo Đầu tư Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi hơn 100.000m2 đất để làm khu du lịch sinh thái
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay