Mới đây, HĐND TP.Hà Nội đã đề nghị UBND TP xử lý dứt điểm những sai phạm trong việc sử dụng chung cư tái định cư vào kinh doanh.chung cư tái định cư kinh doanh trái phép
TP. Hà Nội đề nghị thu hồi hơn 2.500m2 chung cư tái định cư kinh doanh trái phép

Hiện tại, trên địa bàn TP. Hà Nội còn 12 địa điểm kinh doanh tại các khu chung cư tái định cư với diện tích hơn 2.500m2 được các đơn vị, cá nhân sử dụng không đúng quy định. Do đó, HĐND TP. Hà Nội đã đề nghị UBND TP quyết liệt cưỡng chế, thu hồi đối với 12 điểm này và nợ đọng của các đơn vị thuê diện tích kinh doanh với khoảng 39 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2017). Đồng thời, sớm có giải pháp để đưa vào khai thác 51 điểm với diện tích hơn 16.000m2 kinh doanh còn trống để tạo thêm nguồn thu.

Bên cạnh đó, HĐND TP. Hà Nội cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc sử dụng diện tích của các đơn vị sự nghiệp công lập được TP bố trí tại các tòa nhà tái định cư; đối với các trường hợp sử dụng không đúng mục đích hoặc có vi phạm thì cần xử lý nghiêm và dứt điểm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi hơn 2.500m2 chung cư tái định cư kinh doanh trái phép
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay