UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định thu hồi 25.482 m2 đất tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên và giao 64.474 m2 đất trên cùng địa bàn để xây dựng tuyến đường từ Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thạch Bàn.

Việc thu hồi đất theo quyết định sẽ ảnh hưởng đến 332 hộ gia đình. Để thực hiện thu hồi diện tích đất trên, UBND Thành phố yêu cầu UBND quận Long Biên sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất, đồng thời yêu cầu địa phương này phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ mốc giới giao đất theo quy định.

Thu hồi trên 25.000 m2 đất để làm đường giao thông tại Hà Nội năm 2020 2

Liên quan đến quyết định thu hồi và giao đất, UBND TP. Hà Nội cũng nhắc nhở, sẽ thu hồi diện tích đất đã giao nếu sau 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà UBND quận Long Biên không sử dụng đất, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu hồi trên 25.000 m2 đất để làm đường giao thông tại Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay