Thủ tướng đồng tình quan điểm kéo dài thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ năm 2020

Mới đây, tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ quan điểm ủng hộ đề nghị của Bộ Xây dựng và Ngân hàng nhà nước về việc kéo dài thời hạn giải ngân của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

gói 30.000 tỷ
Thủ tướng Chính phủ đồng tình quan điểm kéo dài thời hạn giải ngân cho gói 30.000 tỷ

Có mặt tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết hiện nay Ngân hàng Chính sách Xã hội đã có chương trình tín dụng cho người nghèo với mức lãi suất và cách thức huy động vốn đã được đề xuất Chính phủ.

‘Theo tôi chương trình này có hình hài rất giống với mô hình gói 30.000 tỷ đồng, phù hợp với các nội dung quy định, căn cứ thực tiễn, nếu cần cũng có thể nâng thành chương trình quốc gia, đảm bảo tính dài hạn và ổn định’, ông Bình phát biểu.

Cũng liên quan đến gói 30.000 tỷ đồng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu quan điểm, việc ưu đãi tín dụng theo Luật nhà ở xã hội là đúng. Theo đó, Thủ tướng nói: “Luật và Nghị định đã có thì phải bàn cách thực hiện thế nào cho phù hợp, nhưng phải trên cơ sở thảo luận để có chương trình cụ thể, triển khai tín dụng”.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh và đặt câu hỏi: Cho vay ưu đãi Nhà nước hỗ trợ nhưng ngân sách ở đâu để hỗ trợ thì vẫn cần phải có ý kiến thêm.