Tiến độ cấp giấy đỏ rất chậm năm 2020

Đắk Nông là một trong những địa phương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ) chậm nhất trong cả nước.


Từ đầu năm đến nay, Đắk Nông mới chỉ cấp giấy đỏ cho khoảng 4.230 ha đất, đạt hơn 26% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, một số huyện đạt rất thấp như huyện Đắk G’Long chỉ đạt hơn 1% so với chỉ tiêu được giao. Hiện nay, Đắk Nông có gần 1.960 đơn vị sử dụng đất nhưng mới có gần 950 đơn vị được cấp giấy đỏ. Việc cấp giấy đỏ cho các cá nhân, hộ gia đình chỉ mới hơn 50% diện tích đất cần phải cấp.

Về nguyên nhân, phần lớn là do tình trạng dân di cư tự do vào địa phương chưa đăng ký hộ khẩu, đất mua bán không rõ nguồn gốc khiến việc cấp chứng nhận khó khăn. Ngoài ra, trình độ, năng lực cán bộ địa chính xã còn yếu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Có tình trạng cán bộ địa chính không nắm rõ kế hoạch, quy hoạch cấp đất ở địa phương… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đức Luyện cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn, giao trách nhiệm cho chính quyền huyện, thị và ngành tài nguyên môi trường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy.