Theo UBND Tp.HCM, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP.

Cụ thể, thành phố đã bán được 93.632 căn hộ, trên tổng số 95.403 căn hộ thuộc diện được bán, đạt tỷ lệ 98,14%.

Tp.HCM đã bán được 93.632 căn hộ theo Nghị định 61/CP năm 2020 2

UBND TP.HCM cho biết, điều này có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn, vì đã đáp ứng được nhu cầu bức thiết về nhà ở của những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trangcông tác tại các cơ quan trung ương, địa phương và nhân dân lao động.

Bên cạnh đó, nguồn thu tiền bán nhà ở được thành phố tái đầu tư cho việc phát triển nhà ở, đồng thời sau khi chuyển từ sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân đã huy động được nguồn lực của người dân đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà ở, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM đã bán được 93.632 căn hộ theo Nghị định 61/CP
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay