Tp.HCM lúng túng thu hồi sổ đỏ cấp sai khi đất đã chuyển nhượng năm 2020

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, thời gian qua, thành phố đã phát hiện nhiều trường hợp cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau khi chủ sở hữu đã chuyển nhượng đất cho người khác.



cấp sổ đỏ
Hiện nay, Tp.HCM đang vướng mắc khi thu hồi sổ đỏ cấp sai

Theo đó, thanh tra thành phố và một số huyện, quận đang phải giải quyết nhiều khiếu nại vì bị thu hồi sổ đỏ theo dạng này. Một số trường hợp tương tự, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang thụ lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định của Nghị định 181/2004 hướng dẫn Luật Đất đai 2003, các trường hợp cấp sổ đỏ trái pháp luật phải thu hồi. Cụ thể, các huyện, quận sẽ hủy bỏ sổ đỏ cấp sai và giải quyết khiếu nại của dân (nếu có).

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước sẽ không thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất… Nhưng Luật mới lại không nói rõ hướng giải quyết tiếp theo đối với sổ đỏ đã cấp như thế nào. Vì có sự khác nhau giữ luật mới và cũ như trên nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để Tp.HCM có hướng xử lý các trường hợp này.