Dự án cải tạo và mở rộng Bệnh viện quận 8 có hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp cao nhất, ở mức từ 11,144 đến 12,433.

Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ một số dự án nằm tại TP.HCM vừa được UBND thành phố phê duyệt.

một góc TP.HCM nhìn từ trên cao
TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nhiều dự án

Cụ thể, quận Gò Vấp có 2 dự án. Với dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối giao thông đường Quang Trung – Nguyễn Văn Công – Nguyễn Kiệm (phường 3), hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,981 đến 11,267.

Với dự án cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định (phường 3), hệ số điều chỉnh giá đất ở là 7,1677.

Tại quận 8, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp đối với dự án cải tạo và mở rộng Bệnh viện quận 8 là từ 11,144 đến 12,433.

Tại quận Tân Phú, hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh đối với dự án sửa chữa, nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu (phường Hiệp Tân) là từ 4,689 đến 7,404; đất ở là 7,833.

Tại quận Bình Thạnh, hệ số điều chỉnh giá đất ở đối với dự án lắp đặt cống hộp rạch Cầu Sơn (phường 25) là từ 2,8937 đến 5,5378.

Tại huyện Cần Giờ, dự án xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha, ấp Rạch Lá (giai đoạn 1), xã An Thới Đông có hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp từ 4,923 đến 5,039. Khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân có hệ số là 2.

Khánh Trang

TP.HCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất 6 dự án năm 2020 2


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý TP.HCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất 6 dự án
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay