Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cho phép tách thửa đất trở lại. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2018 bỏ quy định số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đó là quy định về diện tích.tách thửa đất
Đồng Nai đã có quyết định cho phép tách thửa đất trở lại kể từ ngày 1/3/2018

Nếu như trước đây, những khu đất tách từ 10 thửa trở lên phải lập dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng thì nay chỉ đất diện tích 500-2.000m2 phải lập bản vẽ mặt bằng và từ 2.000m2 trở lên phải lập dự án. Với đất ở, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa được quy định theo từng khu vực.

Theo đó, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ở các phường và các xã Hiệp Hòa, Tân Hạnh, Hóa An (thuộc TP. Biên Hòa) và các phường thuộc thị xã Long Khánh là 60m2; diện tích tối thiểu sau khi tách thửa ở các xã Phước Tân, Tam Phước, Long Hưng, An Hòa (TP. Biên Hòa) và các thị trấn thuộc các huyện là 80m2; còn lại các xã khác tối thiểu là 100m2.

Về đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa các phường và xã Tân Hạnh, Hóa An, Hiệp Hòa (thuộc TP. Biên Hòa) và các phường thuộc thị xã Long Khánh, các thị trấn thuộc huyện là 500m2. Các khu vực còn lại diện tích tối thiểu là 1.000m2.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Từ 1/3/2018, Đồng Nai tách thửa đất trở lại
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay