UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi dự án du lịch tại Hội An năm 2020

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo thu hồi dự án của Công ty CP truyền hình cáp Tây Nguyên ở Khu Làng chài khối Thanh Nam và cồn Ba xã tại phường Cẩm Châu, Cẩm Nam và xã Cẩm Thanh, TP. Hội An.



thu hồi dự án
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi dự án du lịch

tại Hội An (ảnh minh họa)

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng nhanh chóng rà soát lại tất cả các hồ sơ pháp lý đã cấp liên quan đến dự án (Giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch) để thu hồi theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi và báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước ngày 18/12/2014.

Lý do thu hồi là công ty không thực hiện dự án theo đúng quy định.

Được biết, quy mô sử dụng đất của dự án là 6,48 ha, bao gồm tổ hợp khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng.

Từ tháng 7/2012, dự án được khởi công xây dựng nhưng cho đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện hạng mục nào.