Yêu cầu hoàn thiện phương án hỗ trợ chung cư C1 Thành Công năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu UBND quận Ba Đình chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư tổng hợp nguyện vọng của các hộ dân nhà C1 Thành Công, hoàn thiện phương án hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.Yêu cầu hoàn thiện phương án hỗ trợ chung cư C1 Thành Công năm 2020 2
Ảnh: Dân trí

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 lTrường hợp trên 2/3 số hộ không thống nhất quan điểm, biện pháp tiếp tục thực hiện dự án, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật, đề xuất biện pháp xử lý đối với kiến nghị thu hồi nhiệm vụ chủ đầu tư.

Trước đó, UBND quận Ba Đình đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội tình hình triển khai dự án xây dựng lại chung cư nguy hiểm C1 Thành Công. Theo đó, các hộ dân kiến nghị hệ số tái định cư từ 1,8 đến 2,5 như dự án nhà D2, B6 Giảng Võ; giá suất đầu tư, giá kinh doanh quá cao, các hộ dân chỉ đóng theo giá quy định của Sở Xây dựng. Nhà C1 thuộc sở hữu của các hộ dân do vậy chủ đầu tư phải ký thỏa thuận với các hộ. UBND quận Ba Đình cũng đề xuất thành phố tiếp tục giao Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Trường hợp các hộ dân không chấp thuận, đề nghị UBND TP ra quyết định thu hồi giấy phép đầu tư.