6 cụm công nghiệp ở Thừa Thiên năm 2020

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa chính thức điều chỉnh quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp đại bàn tỉnh này đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

6 cụm công nghiệp ở Thừa Thiên năm 2020 2

Theo Quy hoạch đến năm 2015, Thừa Thiên – Huế sẽ tiến hành loại bỏ 6 cụm công nghiệp, bao gồm: Thủy Vân, Thủy Châu (thị xã Hương Thủy), Phú Mỹ, (huyện Phú Vang), Quảng Phú, Quảng Lợi (huyện Quảng Điền) và Hương Phong (huyện A Lưới).

Đồng thời sáp nhập 4 cụm công nghiệp vào các khu công nghiệp (KCN). Cụ thể,  cụm công nghiệp Phú Đa vào KCN Phú Đa; cụm công nghiệp Hòa Bình Chương vào KCN Phong Điền; cụm công nghiệp Phong Điền vào KCN Phong Điền; cụm công nghiệp La Sơn nhập vào KCN La Sơn.

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng cho biết, sẽ điều chỉnh quy mô cụm công nghiệp Hương Sơ từ 100ha xuống 48ha; cụm công nghiệp Thủy Phương từ 100ha xuống 75ha.

Như vậy, theo quy hoạch tổng thể đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, toàn tỉnh chỉ còn 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích 353ha.

Dự kiến, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn 2012-2015 là 244,15 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 335,63 tỷ đồng.