Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa năm 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 59/2014/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 quy định về diện tích tối thiểu để hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn được tách thửa đất.tách thửa đất
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định về diện tích

tối thiểu được phép tách thửa đất (ảnh minh họa)

Cụ thể, sau khi tách thửa, diện tích đất tối thiểu tại các phường của TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa:

Đất ở chưa có nhà chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m và diện tích tối thiểu 60m2;

Đất có nhà hiện hữu tại đường phố có lộ giới ≥ 20m tối thiểu 40m2 và chiều rộng măt tiền không nhỏ hơn 4m;

Đất có nhà hiện hữu tại đường phố có lộ giới < 20m tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 3m.

Thị trấn của các huyện, xã Long Sơn, các xã thuộc TP. Bà Rịa và Trung tâm huyện Côn Đảo:

Đất ở chưa có nhà chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m và diện tích tối thiểu 60m2;

Đất có nhà hiện hữu chiều rộng măt tiền không nhỏ hơn 4m và tối thiểu 40m2.

Các xã còn lại và các khu vực khác của huyện Côn Đảo:

Đất ở chưa có nhà chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m và diện tích tối thiểu 100m2;

Đất có nhà hiện hữu chiều rộng măt tiền không nhỏ hơn 5m và tối thiểu 40m2.

Thửa đất tách ra phải tạo lối đi chung (không nhỏ hơn 6m với khu vực nông thôn và không nhỏ hơn 4m với đô thị) hoặc phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu.

Không cho phép tách thửa đối với thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất đã không thực hiện đầu tư dự án.

Nghiêm cấm việc tách thửa để phân chia tài sản ly hôn, tranh chấp, thừa kế nếu không đảm bảo điều kiện được tách thửa theo quy định.