Bán đấu giá 57 thửa đất làm nhà ở tại huyện Đan Phượng năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4626/QĐ-UBND, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại xã Hạ Mỗ và Phương Đình(huyện Đan Phượng).

Theo đó, 19 ô đất xã Hạ Mỗ có đơn giá khởi điểm từng ô đất 6,4 triệu đồng/m2; còn 38 ô đất xã Phương Đình có đơn giá khởi điểm từng ô đất là 4,9 triệu đồng/m2. Được biết, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên đây được áp dụng cho 12 tháng kể từ ngày ký quyết định.Đấu giá đất tại Đan Phương
UBND TP. Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà

ở tại xã Hạ Mỗ và Phương Đình (huyện Đan Phượng). Ảnh minh họa

Do đó, trong thời gian hiệu lực, nếu giá đất quy định của TP có sự thay đổi cao hơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường của biến động hoặc giá khởi điểm đã xác định thì UBND huyện Đan Phượng có trách nhiệm tổng hợp, rồi báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sau đó báo cáo UBND TP phê duyêt điều chỉnh theo quy định.

TP. Hà Nội giao UBND huyện Đan Phượng rà soát hồ sơ và điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng theo quy định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong năm 2015, TP Hà Nội có kế hoạch đấu giá 54 dự án với tổng diện tích 56 ha. Theo dự kiến sẽ thu về ngân sách trên 2,6 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, trên địa bàn toàn TP có 17 đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất với diện tích 13 ha với số tiền trúng đấu giá trên 1.722 tỷ đồng và đạt 65% kế hoạch. Cụ thể, đấu giá quỹ đất do TP quản lý là 12 dự án và do cấp huyện quản lý là 12 dự án.