Ban hành bảng giá mới cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại Tp.HCM năm 2020

Mới đây, UBND Tp.HCM đã ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, vận hành cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và các cá nhân, tổ chức đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Cụ thể, nhà biệt thự sử dụng cho nhiều hộ gia đình, giá thuê được tính như sau: Nhà phụ độc lập thì hộ sử dụng ký hợp đồng thuê nhà độc lập, giá thuê tính theo giá nhà ở thông thường; nhà chính biệt thự, các hộ sử dụng căn cứ hợp đồng thuê nhà được ký, giá thuê được tính cho 1 hộ sử dụng độc lập, áp dụng nguyên giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng. Trong trường hợp 2 hộ sử dụng, giảm 10% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng.

Nếu 3-5 hộ sử dụng, giảm 20% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng; 6-8 hộ sử dụng, giảm 30% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng; 9 hộ sử dụng trở lên, giảm 40% giá thuê nhà biệt thự theo hạng tương ứng.Nhà thuộc sở hữu Nhà nước
Tp.HCM ban hành bảng giá mới cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Ảnh: VnEconomy

Bảng giá cho thuê nhà này đã bỏ thu điều tiết tiền thuê nhà trong trường hợp hộ sử dụng tiết kiệm một phần diện tích khuôn viên hoặc một phần diện tích sử dụng để tự kinh doanh hoặc cho thuê lại.

Được biết, UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện thống nhất quyết định này trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổng hợp báo cáo UBND Tp.HCM giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đơn vị quản lý và ký hợp đồng thuê nhà có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh giá thuê nhà theo quyết định này. Tính từ ngày quyết định này có hiệu lực, nếu Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương cơ bản thì giá thuê nhà được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ tăng lương cơ bản.