Ban hành khung giá dịch vụ chung cư tại Hà Nội năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định số 243/QĐ-UBND quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư tại Hà Nội.

chung cư Hà Nội
Ban hành khung giá dịch vụ chung cư tại Hà Nội

Theo đó, nhà chung cư có thang máy có mức giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng và giá tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng. Nhà chung cư không có thang máy có mức giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng và giá tối đa là 5.000 đồng/m2/tháng.

Khung giá này chưa bao gồm các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, intenet hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

UBND TP. Hà Nội cho biết, khung giá trên chưa tính đến các khoản thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư. Trường hợp có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh các dịch vụ khác thuộc sở hữu chung của nhà chung cư thì Chủ đầu tư, Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế TP. Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.

Đồng thời, tổ chức xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư khi có biến động giá vật tư, nhiên liệu và chính sách tiền lương, điều chỉnh khung giá sao cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.