Bổ sung thêm 2 dự án sân golf vào quy hoạch năm 2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club và dự án sân golf Nam Hội An vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Sân golf

Toàn quốc hiện đang có 58 sân golf đã đi vào hoạt động

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ xung thêm dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club tại xã Trường Thành và An Tiến, huyện An Lão, TP. Hải Phòng và dự án sân sân golf Nam Hội An có quy mô 36 lỗ, diện tích 142,9 ha, tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hải Phòng và UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo việc triển khai dự án sân golf Hải Phòng Sakura Golf Club và dự án sân golf Nam Hội An theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, và các pháp luật khác có liên quan.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay, tính đến hết 2015, cả nước hiện có 58 sân golf thuộc 24 tỉnh, thành và đang sử dụng 9,27 nghìn ha đất.

Vừa qua, Chính phủ cũng đã loại 9 sân golf và giai đoạn 2 của một sân golf ra khỏi quy hoạch, bổ sung 15 sân golf vào danh mục quy hoạch phát triển.

Tính đến năm 2020, trên cả nước sẽ có gần 100 sân golf được quy hoạch chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất chưa sử dụng, đất cát, đất không sử dụng vào đất màu, đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ hay đất rừng đặc dụng…