Cần điều tra nhu cầu nhà ở công nhân trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2020

Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị với UBND TP cần sớm triển khai khảo sát nhằm thu thập đầy đủ thông tin về nhu cầu nhà ở của công nhân, nhất là công nhân trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Thông tư hướng dẫn số 08/2014/TT-BXD (có hiệu lực thi hành từ ngày 8/7/2014) thì công nhân thuộc 1 trong 9 đối tượng thuộc diện được bố trí nhà ở xã hội (khi đủ điều kiện) và quy định tăng diện tích bình quân trong hộ gia đình lên dưới 8m2 sàn/người (trước đây là 5m2 sàn/người).

Một góc khu nhà ở xã hội Đặng Xá (Gia Lâm - Hà Nội).
Một góc khu nhà ở xã hội Đặng Xá (Gia Lâm – Hà Nội).

Trên cơ sở đó, một trong những kiến nghị của Sở Xây dựng Hà Nội với UBND thành phố là giao cho Sở Công thương Hà Nội chủ trì kiểm tra, rà soát quy hoạch cụm công nghiệp, quy mô sử dụng lao động và nhu cầu nhà ở công nhân tại từng cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn thành phố; đề xuất điều chỉnh, bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân (theo quy định tại số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ); đồng thời nghiên cứu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở công nhân) cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn; phổ biến cho người dân gần các cụm, điểm công nghiệp để khuyến khích đầu tư nhà ở cho công nhân thuê.

Chương trình số 06/CTr/TU ngày 8/11/2011 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 đã xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội: nhà ở cho người thu nhập thấp 15.500 căn hộ, tương đương với 1,1-1,5 triệu m2; nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng 41.000 chỗ ở, tương đương 540.000m2; nhà ở cho công nhân 28.750 căn hộ, tương đương 1,6 triệu m2.