Cập nhật mới nhất Độ tuổi trung bình & dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á

Theo dữ liệu thống kê dân số năm 2020. Đây là dữ liệu mới nhất dựa trên ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc, đất nước Việt Nam hiện có khoảng 97.4 triệu người, hiện đứng thứ 15 trên thế giới và đứng thứ ba tại khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam xếp sau lần lượt là Indonesia và Philippines.

Năm 2020, dân số Việt Nam hiện chiếm khoảng 1,25% dân số toàn thế giới. Khoảng 36% dân số Việt Nam sống tại khu vực thành thị. Độ tuổi trung bình của Việt Nam khoảng 32,5 tuổi. Dưới đây là bảng so sánh tình hình dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á.

Độ tuổi trung bình & dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á ra sao?
Độ tuổi trung bình & dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á ra sao?

+ Dân số Indonesia khoảng 274 triệu người, hiện đứng thứ 4 thế giới. Mật độ 151 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 29.7 tuổi.

Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Indonesia
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Indonesia

+ Dân số Philippines khoảng 109.8 triệu người, hiện đứng thứ 13 thế giới. Mật độ 368 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 25.7 tuổi.

Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Philippines
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Philippines

+ Dân số Việt Nam khoảng 97.4 triệu người, hiện đứng thứ 15 thế giới. Mật độ 314 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 32.5 tuổi.

Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Việt Nam
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Việt Nam

+ Dân số Thái Lan khoảng 69.8 triệu người, hiện đứng thứ 20 thế giới. Mật độ 137 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 40.1 tuổi.

Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số của Thái Lan
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của Thái Lan

+ Dân số Myanmar khoảng 54.5 triệu người, hiện đứng thứ 26 thế giới. Mật độ 83 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 20 tuổi.

Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Myanmar
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Myanmar

+ Dân số Malaysia khoảng 32.4 triệu người, hiện đứng thứ 45 thế giới. Mật độ 99 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 30.3 tuổi.

Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Malaysia
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Malaysia

+ Dân số Campuchia khoảng 16.7 triệu người, hiện đứng thứ 71 thế giới. Mật độ 95 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 25.6 tuổi.

Tổng quan tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Campuchia
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Campuchia

+ Dân số Lào khoảng 7.3 triệu người, hiện đứng thứ 105 thế giới. Mật độ 32 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 24.4 tuổi.

Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Lào
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Lào

+ Dân số Singapore khoảng 5.9 triệu người, hiện đứng thứ 114 thế giới. Mật độ 8.367 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 42.2 tuổi.

Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Singapore
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Singapore

+ Dân số Đông Timo khoảng 1.3 triệu người, hiện đứng thứ 156 thế giới. Mật độ 89 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 20.8 tuổi.

Cập nhật mới nhất Độ tuổi trung bình & dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á 2
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Đông Timo

+ Dân số Brunei khoảng 436 ngàn người, hiện đứng thứ 175 thế giới. Mật độ 83 người/km2. Độ tuổi trung bình khoảng 32.3 tuổi.

Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Brunei
Tình hình độ tuổi trung bình và dân số của nước Brunei

Nhìn chung, Độ tuổi trung bình & dân số của đất nước Việt Nam khá lý tưởng cho sự phát triển kinh tế nước nhà. Qua đó, lý giải tại sao bất động sản Việt Nam có xu hướng tăng mạnh trong vòng 10 năm qua.

Khái niệm chung cư, căn hộ (Condominium, Apartment) là gì?


Tác giả bài viết: Cập nhật mới nhất Độ tuổi trung bình & dân số Việt Nam so với các nước Đông Nam Á
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757