Chuyển đất khuôn viên thành đất tái định cư tại Sơn Trà (Đà Nẵng) năm 2020

UBND TP. Đà Nẵng vừa thống nhất áp dụng cộng dồn với phần diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở không được công nhận đất ở tại một số dự án.

đất tái định cư
Đà Nẵng vừa thống nhất quy định liên quan đến việc bố trí

đất tái định cư với những dự án mới triển khai tại quận Sơn Trà

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng, vừa qua, liên quan đến việc xem xét bố trí đất tái định cư với những dự án mới triển khai tại quận Sơn Trà, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất về việc áp dụng cộng dồn với phần diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở không được công nhận đất ở (trước đây gọi là đất khuôn viên).

Những dự án được UBND TP. Đà Nẵng cho phép cộng dồn gồm: dự án Tuyến đường 45m – đoạn Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại, tuyến đường 45m đoạn nối từ đường Hồ Học Lãm đến Trương Định, khu dân cư An Cư 4 – đoạn nối từ đường Vương Thừa Vũ đến đường Đông Kinh Nghĩa Thục (tuyến đường 10,5m khu vực còn lại).

UBND quận Sơn Trà được thành phố giao nhiệm vụ phối hợp với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan lập các thủ tục thực hiện theo quy định.