Chuyển dự án sân golf thành khu vui chơi, giải trí, TDTT năm 2020

“Nếu chủ đầu tư không tiếp tục thực hiện phương án quy hoạch khu vui chơi, giải trí, TDTT 250 ha tại xã Phước Kiển, Nhà Bè thì Ban Quản lý Khu Nam (BQLKN) sẽ lập thủ tục trình chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư”.


– BQLKN cho biết trong báo cáo về xử lý các dự án được Ban chấp thuận địa điểm đầu tư.


 


Chuyển dự án sân golf thành khu vui chơi, giải trí, TDTT năm 2020 2
Dự án 250 ha tại xã Phước Kiển, Nhà Bè được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2000 với hình thức sân golf 36 lỗ, do Công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Năm 2011, TP yêu cầu điều chỉnh quy hoạch thành khu vui chơi, giải trí, TDTT (có thể dành một phần cho sân golf) hoặc Khu công viên phần mềm công nghệ cao. Đến tháng 5/2013, BQLKN đã có quy hoạch khu vui chơi, giải trí, TDTT tại khu vực này.

 * Công bố thời gian quy hoạch để tính bồi thường

UBND Tp.HCM vừa đồng ý với các sở ngành, quận huyện về việc thống nhất thời điểm công bố các đồ án điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 để tính giá bồi thường cho dân khi thực hiện dự án.

Theo đó, tất cả đồ án quy hoạch 1/2.000 đã được phê duyệt trước đây và tại thời điểm ngày 1/7 đều lấy ngày 1/7/2013 là mốc thời gian công bố. Sau này, các đồ án điều chỉnh và lập mới quy hoạch 1/2.000 công bố vào thời điểm nào thì sẽ lấy thời điểm đó làm căn cứ để tính bồi thường. Tới đây, Văn phòng UBND TP sẽ có văn bản thông báo chính thức về việc này.