Đồng Nai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất năm 2020

Bên cạnh việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu xử lý vi phạm phân lô bán nền đất nông nghiệp, lâm nghiệp và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 3534/UBND -CNN ngày 18/4, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này chỉ đạo các cơ quan chức năng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai khẩn trương kiểm tra tình hình và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với việc tự ý tách thửa, chuyển nhượng đất bằng giấy tay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.tạm dừng tách thửa
Một trường hợp xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa: Ảnh: Tiến Dũng

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, mặc dù thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã có nhiều văn bản chỉ đạo chẩn chỉnh xử lý việc tự ý tách thửa phân lô, bán nền, chuyển nhượng đất bằng giấy tay trái pháp luật. Nhưng một số địa phương còn chậm thực hiện, xử lý về vi phạm phân lô bán nền, xây dựng công trình nhà ở chưa triệt để dẫn đến hiện nay tình trạng thu, gom đất đai, phân lô bán nền, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất trái pháp luật diễn ra ngày càng phức tạp tại một số địa bàn thuộc TP. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom,… làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến đền bù, hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế -xã hội của các địa phương.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc phân lô, bán nền, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên địa bàn. Hàng tháng báo cáo cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên & Môi trường về kết quả thực hiện.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu TP. Biên Hòa, huyện Trảng Bom khẩn trương rà soát, kiểm tra xác định cụ thể nội dung phản ánh liên quan đến phân lô bán nền đất nông nghiệp, lâm nghiệp tại xã An Viễn (huyện Trảng Bom) và xã Tam Phước (TP. Biên Hòa). Xử lý vi phạm phân lô bán nền đất lâm nghiệp, nông nghiệp và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường.