Giá dịch vụ nhà chung cư do chủ đầu tư quyết định? năm 2020

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư.Giá dịch vụ nhà chung cư
Nếu nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức được hội nghị

nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành do chủ đầu tư quyết định

Cụ thể, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định theo quy định tại Điều 106 Luật Nhà ở, căn cứ vào từng nhà chung cư và trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành.

Nếu nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành do chủ đầu tư quyết định và được ghi rõ trong hợp đồng thuê mua, mua bán căn hộ; còn sau khi tổ chức được hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ do hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở thống nhất với đơn vị vận hành.

Theo đó, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định bằng tiền Việt Nam đồng và tính trên mỗi mét vuông (m²) diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (xác định theo diện tích thông thủy).

Kể từ ngày 2/4/2016, thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành.