Gia Lâm đẩy nhanh quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020

Để tiếp tục hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Gia Lâm dự kiến sẽ chủ động hoàn thành quy hoạch chi tiết cho 22 xã, thị trấn trong thời gian tới.

Huyện Gia Lâm cho biết sẽ tăng cường quản lý trật tự xây dựng và quản lý cấp phép xây dựng, phấn đấu 100% các công trình xây dựng tại khu vực đô thị và các trục đường giao thông có chỉ giới quy hoạch được cấp phép xây dựng theo quy định.

Huyện cũng đặt mục tiêu huy động hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Làm tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất, phấn đấu mỗi năm thu qua đấu giá quyền sử dụng đất từ 350-400 tỷ đồng.

Gia Lâm đẩy nhanh quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020 2

Được biết, hiện nay, đối với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện Gia đã thực hiện 60 dự án về giao thông , với tổng kinh phí trên 437 tỷ đồng. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc nâng cấp các tuyến đường liên xã do huyện quản lý. Thực hiện 19 dự án cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng.

Huyện cũng đầu tư 36,5 tỷ đồng thực hiện kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, các dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất rau an toàn. Tính đến 30/6, đã cứng hóa thêm được 17,2km kênh mương tưới cấp 3 tại các xã. Dự kiến, đến hết năm 2013, có 123,4km, kênh mương được cứng hóa, đạt tỷ lệ 50% so với nhu cầu.

Trong đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, trong 3 năm, huyện Gia Lâm đã thực hiện 80 dự án xây dựng trường học trị giá 376,77 tỷ đồng, tập trung xóa xong phòng học cấp 4 cho bậc THCS, Tiểu học và Mầm non, kết hợp xây dựng trường chuẩn. Đến nay, đã có 39 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 55,7%.

Về đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao, huyện đã thực hiện 55 dự án với tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng, trong đó, có 42 dự án nhà văn hóa tại các thôn và trung tâm văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 147/175 thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư có nhà văn hóa, đạt 84%.

Thời gian qua, huyện cũng xây dựng mới và cải tạo 23 trụ sở làm việc với tổng mức đầu tư 90,6 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện 39 dự án khác với tổng mức đầu tư 608,6 tỷ đồng.

Từ năm 2011 đến tháng 6/2013, huyện đã thẩm định được 135 dự án với tổng mức đầu tư 923,416 tỷ đồng, cắt giảm được 64,626 tỷ đồng (6,99% dự toán). Cùng với đó, huyện đã tổ chức 38 lượt kiểm tra 88 công trình đang thi công, kiểm tra hồ sơ chất lượng của 229 công trình và kiến nghị đơn vị thi công kịp thời sửa chữa, khắc phục khi có sai sót.