Hà Nội sửa đổi tỷ lệ phần trăm đơn giá thuê đất hàng năm năm 2020

Mới đây, UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3153/QĐ-UBND sửa đổi một số điều tại Quyết định số 3667/QĐ-UBND về tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức thuê đất, đấu giá, thuê đất, thuê mặt nước để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn thành phố.Phần trăm đơn giá thuê đất
Phần trăm tính đơn giá thuê đất một năm là 0,5% giá đất

tính thu tiền thuê đất. Ảnh minh họa

Cụ thể, sửa đổi quy định tại Điểm 1.4, Điều 1, Quyết định số 3667/QĐ- UBND, ngày 7/7/2014 của UBND TP. Hà Nội. Theo quyết định, trường hợp mục đích sử dụng đất thuê làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh thuộc ngành nghề địa bàn ưu đãi, ưu đãi đầu tư, đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định, hay đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, có tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 0,5% giá đất tính thu tiền thuê đất.

Được biết, quyết định có hiệu lực từ ngày 16/6/2016. Với những trường hợp xác định đơn giá thuê đất từ ngày 27/12/2015 (ngày hiệu lực Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ) đến thời điểm quyết định này có hiệu lực thì tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất áp dụng theo quy định nêu trên.