Hà Nội thu hồi hơn 5.000m2 đất để làm đường nối đến KCN Phú Nghĩa năm 2020

Theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, 5.133,9m2 đất tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ sẽ được thu hồi để làm đường nối trục phát triển kinh tế đến Khu công nghiệp Phú Nghĩa.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc 4 lập và hoàn thành ngày 28/3/2017, được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và Giám đốc Sở TN&MT xác nhận ngày 27/2/2018. Khu đất được giao và sử dụng theo hình thức không thu tiền sử dụng đất, sử dụng lâu dài.

UBND huyện Chương Mỹ thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định. Cùng với đó, huyện liên hệ với Sở TN&MT để bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa; xác định số tiền phải nộp để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khi chuyển 387,5m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.thu hồi đất
5.133,9m2 đất tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ sẽ được thu hồi để làm đường

UBND huyện Chương Mỹ cũng có trách nhiệm liên hệ với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn làm thủ tục xây dựng, nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước; sử dụng đất đúng mục đích trong ranh giới được giao; điều tra, bóc tách, thu gom và quản lý, tái sử dụng tầng đất canh tác theo Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND thành phố ngày 19/5/2017…

Quyết định của UBND thành phố có hiệu lực từ ngày ký. Kể từ ngày nhận bàn giao đất ngoài thực địa, sau 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án phải đưa đất vào sử dụng. Nếu đất không được đưa vào sử dụng, UBND huyện Chương Mỹ được gia hạn 24 tháng. Sau khi hết thời hạn, nếu đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng thì thành phố sẽ tiến hành thu hồi đất mà không bồi thường, trừ trường hợp do bất khả kháng.