Hơn 5ha đất cung thể thao Quần Ngựa được giao cho quận Ba Đình quản lý năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4808/QĐ-UBND về việc chuyển giao Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao sang UBND quận Ba Đình quản lý và sử dụng.

Theo đó, tổng diện tích khu đất được giao là 51.780m2; cụ thể, diện tích nhà được nhà nước giao là 18.248,8m2 gồm 01 Nhà thi đấu, 03 nhà ở của vận động viên, 07 nhà tập, 01 trạm biến thế,  01 trạm bơm, 02 phòng bảo vệ; đồng thời 4.600m2 đất của Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa chưa được giải phóng mặt bằng…

UBND TP. Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao bàn giao nguyên trạng tài sản, nhà, đất về UBND quận Ba Đình quản lý và sử dụng. Theo đó, thống kê hạch toán ghi giảm tài sản; đăng ký, kê khai điều chỉnh số liệu tài sản theo quy định.Sân vận động quần ngựa

Hà Nội giao hơn 5ha đất cung thể thao Quần Ngựa cho quận Ba Đình quản lý

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu UBND quận Ba Đình tiếp nhận nguyên trạng tài sản, nhà, đất nêu trên; cùng với đó là quản lý và sử dụng tài sản, nhà, đất đúng chế độ quản lý tài sản hiện hành, đúng mục đích. Thực hiện hạch toán ghi tăng tài sản và giá tri tài sản; Đăng ký, kê khai điều chỉnh số liệu tài sản theo quy định. Ngoài ra, xây dựng phương án tiếp nhận và bố trí sắp xếp người lao động, viên chức hiện đang làm việc tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.

Đặc biệt, TP còn yêu cầu quận Ba Đình cần xây dựng phương án giải phóng mặt bằng toàn bộ các diện tích nhà, đất đang cho thuê (nếu có) và bị lấn chiếm trong khuôn viên của Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa theo quy định của pháp luật.