Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên lên cấp đô thị loại IV năm 2020

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên vừa được Bộ trưởng ký quyết định công nhận là đô thị loại IV. Hôm qua (10/2), UBND huyện đã tổ chức Lễ công bố Quyết định này và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2015.Công nhận Mỹ Hào là đô thị loại IV
Lễ công bố quyết định công nhận Mỹ Hào là đô thị loại IV

Vào ngày 30/12/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã bút phê Quyết định số 1588/QĐ-BXD công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng tức đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn trở thành đô thị loại IV.

Cụ thể, khu vực vùng nội thị có diện tích 3.441 ha, còn vùng lõi đô thị bao gồm: Thị trấn Bần Yên Nhân và các xã Nhân Hòa, Dị Sử, Bạch Sam, Phùng Chí Kiên, Minh Đức, một phần của xã Phan Đình Phùng.

Bên cạnh việc công bố quyết định trên, UBND huyện Mỹ Hào cũng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2015 cũng như kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện từng bước để Mỹ Hào trở thành thị xã trong năm 2015.

Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên- ông Doãn Thế Cường cũng lưu ý, để xứng đáng với tầm vóc đô thị loại IV, Mỹ Hào phải tập trung phát triển KT – XH một cách bền vững; đồng thời, xây dựng văn hoác, nếp sống văn minh đô thị; đề cao công tác quản lý và bảo vệ môi trường; đảm bảo xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch; chủ động trong việc chăm lo nhà ở cho công nhân, lao động và những người có thu nhập thấp trên địa bàn huyện…