Kế hoạch triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công năm 2020

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn toàn thành phố.

Cụ thể, về yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, Sở Xây dựng có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương để phổ biến, giới thiệu cho các hộ tham khảo áp dụng xây nhà.

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ở phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng: nền cứng, khung tường cứng, mái cứng. Những nhà này phải có diện tích sử dụng tối thiểu là 30 mét vuông. Nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30 mét vuông nhưng không thấp hơn 24 mét vuông và bảo đảo có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái thì sau khi sửa chữa, phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng “khung tường cứng, mái cứng”, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng tối thiểu như nêu trên.

Các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật…) không có khả năng tự xây dựng nhà ở, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà cho các hộ này.

Đối tượng áp dụng kế hoạch này là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện quản lý. Đối tượng người được hỗ trợ sẽ lập theo thứ tự ưu tiên hộ gia đình người có công với cách mạng mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng. Kế đến là hộ gia đình mà người có công với cách mạng là người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn và thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.