Khẩn cấp di dời dân tại các khu nhà gỗ Chương Dương năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã giao UBND quận Hoàn Kiếm di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thuộc diện nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc bổ sung việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân tại nhà gỗ số 1A phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thuộc diện nhà nguy hiểm vào dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân tại khu nhà gỗ số 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã được UBND TP phê duyệt.

UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định, sau đó báo cáo UBND TP.Di dời dân tại khu nhà gỗ Chương Dương
Quận Hoàn Kiếm di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17

tại phường Chương Dương thuộc diện nguy hiểm theo quy định của pháp luật

Đồng thời, UBND TP cũng chấp thuận về chủ trương giao UBND quận Hoàn Kiếm di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu nhà gỗ số 1A, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17 tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thuộc diện nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất bố trí quỹ nhà tái định cư cho các hộ gia đĩnh, báo cáo UBND TP xem xét trước ngày 20/12/2015.

Giao Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội kiểm tra, giải quyết kiến nghị của UBND quận Hoàn Kiếm về việc thu hồi 7m2 đất tại khu nhà gỗ số 8 do các hộ gia đình mua bán trái phép, rồi bàn giao cho UBND quận Hoàn Kiếm để xây dựng trường học, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/12/2015.