Lại tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc năm 2020

Sau hơn 3 tháng gỡ bỏ lệnh cấm phân lô tách thửa ở Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản về việc siết chặt hoạt động này.

đất phân lô tách thửa ở Phú Quốc
Phú Quốc tiếp tục yêu cầu tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Phú Quốc về việc tạm dừng tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu cho đến khi Quyết định số 16/QĐ-UBND được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế thì cần tạm dừng việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trước đó, Sở Xây dựng cho biết sau khi gỡ bỏ lệnh cấm phân lô, tách thửa thì tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp. Cụ thể là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định; nhiều cá nhân, tổ chức xây hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các thửa đất được phân lô, không vì mục đích sản xuất nông nghiệp diễn ra rất phức tạp. Điều này khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Quốc, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng…, tạm dừng thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đối với từng loại đất trên địa bàn huyện Phú Quốc đến khi Quyết định số 16/QĐ-UBND được điều chỉnh phù hợp với thực tế. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần báo cáo lên UBND tỉnh để xin ý kiến giải quyết.

Khánh Trang