Lâm Đồng ban hành quy định mới về tách thửa đất năm 2021

Lâm Đồng áp dụng quy định mới về tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất từ ngày 8/2/2021 nhằm ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền.

Để thay thế cho Quyết định 33/2015, Quyết định 4/2021 mới của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất. Quyết định mới này không áp dụng cho những trường hợp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân lô, quy hoạch xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

khu đất nông nghiệp gần đồi núi
Lâm Đồng ban hành quy định mới về tách thửa để hạn chế tình trạng phân lô bán nền. Ảnh minh họa

Quyết định mới này có 2 điểm khác biệt so với Quyết định 33/2015:

Thứ nhất, nếu hình thành đường giao thông mới thì chiều rộng đường tối thiểu 5,5m (khu vực đô thị) hoặc 7m (khu vực nông thôn). Việc hình thành đường giao thông này phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và phải được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.Quyết định mới này có 2 điểm khác biệt so với Quyết định 33/2015:

Thứ hai, trường hợp đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất ở, người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa theo mục đích đất ở thì phải chuyển mục đích sử dụng một phần hoặc toàn bộ thửa đất sang đất ở. 

Theo quy định mới, với đất ở tại khu vực đô thị (thuộc địa bàn các phường, thị trấn), thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp cụ thể như sau: Dạng nhà

Diện tích tối thiểu (m2)

Chiều rộng mặt đường chính (m)

Chiều rộng đường hẻm (m)

Nhà phố

40

10

4

Nhà liên kế có sân vườn

72

4,5

 

64

 

4

Nhà song lập

280

20

 

224

 

16

Nhà biệt lập

250

12

 

200

 

10

Biệt thự

400

14

 

250

 

12

Với đất ở tại khu vực nông thôn thuộc quy hoạch đất ở nông thôn đã có quy hoạch kiến trúc dạng nhà ở thì thực hiện theo quy hoạch. Nếu chưa có quy hoạch dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích thửa đất mới hình thành sau tách thửa không nhỏ hơn 72m2 và chiều rộng mặt đường tối thiểu 4,5m. 

Với thửa đất ở thuộc quy hoạch sử dụng đất (hoặc quy hoạch phân khu) là đất nông nghiệp và đối với thửa đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2. Quyết định cũng đưa ra quy định về việc tách thửa với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng và thửa đất chuyên dùng.

Những hồ sơ tách thửa đã nộp trước ngày quy định mới có hiệu lực (ngày 8/2/2021) sẽ thực hiện theo Quyết định số 33/2015. Trường hợp thu hồi đất để làm đường giao thông hoặc làm dự án khác, nếu diện tích đất còn lại không đủ điều kiện hình thành thửa đất mới theo quy định thì người đang sử dụng đất có quyền tiếp tục sử dụng. 

Khánh Trang