Năm 2021, bảng giá đất TP. Thủ Đức được điều chỉnh thế nào? năm 2021

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM mới đây, Cục Thuế TP.HCM đã đưa ra kiến nghị về việc áp dụng giá đất năm 2021 đối với TP. Thủ Đức mới được thành lập từ việc sáp nhập quận 2, quận 9 và Thủ Đức.

Theo nội dung văn bản này, Cục Thuế TP.HCM đề xuất giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba đơn vị cũ (quận 2, quận 9 và Thủ Đức) trên bảng giá cũ áp dụng cho các tuyến đường của TP. Thủ Đức. Bảng giá đất cũ được UBND TP.HCM ban hành theo Quyết định số 02/2020 có hiệu lực ngày 26/1/2020 áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 cho các quận 2, 9 và Thủ Đức cũ. 

nhiều toà nhà trong thành phố, đường cao tốc, sông
TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và Thủ Đức

TP. Thủ Đức được thành lập nên cần có quyết định điều chỉnh sửa đổi Quyết định số 02. Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM đề xuất giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba quận để tránh sự biến động, không làm ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu tài sản, giao dịch mua bán bất động sản của người dân, doanh nghiệp.

Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết, đến nay, hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2021 vẫn chưa được UBND TP.HCM ban hành. Trong khi đó, Nghị định số 123/2017 quy định có 2 trường hợp như sau:

Thứ nhất, căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 123 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2014) thì hệ số K đã ban hành của năm trước đó sẽ được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất phải nộp nếu tại thời điểm xác định tiền sử dụng đất mà UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số K theo quy định. Nếu bị thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số K thì UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm.

Thứ hai, sẽ áp dụng hệ số K đã ban hành của năm trước đó để xác định số tiền thuê đất phải nộp nếu tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất hoặc điều chỉnh đơn giá thuê đất mà UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số K theo quy định. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số K (nếu có).

Khánh Trang

>> Từ ngày 22/1, chính quyền TP. Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động