Nhiều đề xuất nóng cho việc cấp sổ đỏ ở Hà Nội năm 2020

Chiều 21/10, UBND TP Hà Nội đã cập nhật tình hình cấp “sổ đỏ” tại 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Trong khi một số quận nội thành cấp “sổ đỏ” đạt xấp xỉ 100%, không ít huyện ngoại thành tỷ lệ này là rất ít.

184.000 căn hộ chờ “sổ đỏ”

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, Hà Nội có 1.257.447 thửa đất ở trong khu dân cư nông thôn và đô thị (diện tích 35,308 ha) cần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”). TP có 1.126.702 thửa đất đủ điều kiện cấp GCN. Tính lũy kế, đến nay, TP đã cấp được 1.099.086/1.126.702, đạt 97,5% thửa đất đủ điều kiện cấp GCN. Trong đó, đất ở đô thị là 405.626 GCN với diện tích 6.916 ha, chiếm 91%.

Như vậy, Hà Nội còn 130.745 thửa đất (diện tích 4.991 ha) chưa cấp “sổ đỏ”. các trường hợp này có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền hiện còn có tranh chấp, khiếu kiện; nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng; vi phạm pháp luật đất đai… nên quận, huyện còn để lại chưa giải quyết cấp GCN.Nhiều đề xuất nóng cho việc cấp sổ đỏ ở Hà Nội năm 2020 2
Cần sớm có giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp “sổ đỏ”

Tại các dự án phát triển nhà ở, Sở TN-MT Hà Nội cũng đã tiến hành rà soát. Kết quả cho thấy, trong tổng số 223 dự án (theo hồ sơ quản lý) đã được TP giao đất (diện tích 5.561 ha) có 216.580 căn (chung cư và thấp tầng). Có 112.150 căn đã xây dựng xong, bàn giao cho người mua nhà (trong đó, đã cấp được 31.800 “sổ đỏ”, còn lại 80.350 căn hộ chưa cấp do vướng mắc và do chủ đầu tư chưa lập hồ sơ cấp “sổ đỏ”). 104.430 căn đang trong quá trình xây dựng, chưa đủ điều kiện để lập hồ sơ xin cấp “sổ đỏ”.

Nhiều đề xuất nóng

Ngày 21/10, để kịp thời giải quyết các vướng mắc, khẩn trương cấp “sổ đỏ” cho các trường hợp đủ điều kiện, UBND TP Hà Nội đã đề xuất với Bộ TN-MT hàng loạt giải pháp. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đề nghị, cần sửa đổi khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 84/NĐ-CP để quy định thống nhất việc thu nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN là thu theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Để áp dụng thống nhất đối với trường hợp giao đất ở trái thẩm quyền từ sau ngày 15/10/1993, TP Hà Nội đề nghị bổ sung quy định trường hợp được giao đất trái thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2004 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì thu 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở và thu 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở, theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Ngoài ra, các trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất chưa có GCN sau 1/7/2004 nhưng có nguồn gốc đủ điều kiện cấp GCN theo quy định của pháp luật đất đai thì vẫn xem xét cấp GCN nhưng phải nộp tiền sử dụng đất, các loại thuế theo quy định. UBND TP cũng kiến nghị, các trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở trong khoảng thời gian từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2006 hoặc sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình trong khoảng thời gian từ 15/10/1993 đến trước 1/7/2004, mà không có giấy tờ theo quy định của Luật Đất đai, không phù hợp với quy hoạch được duyệt, nhưng được xây dựng trước khi có quy hoạch được duyệt thì vẫn được cấp GCN và ghi hạn chế về sử dụng đất trên GCN.