Phê duyệt mức giá bồi thường đất tại huyện Gia Lâm năm 2020

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đặng Xá và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ban hành Quyết định số 6166/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất tái định cư đường số 3, số 4 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đặng Xá và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 1 đường Ngô Xuân Quảng là 1,29 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND TP; như vậy tương ứng với giá đất ở là 23,29 triệu đồng mỗi m2.

Tại vị trí 2 đường Ngô Xuân Quảng, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,20 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP; tức tương ứng với giá đất ở là 12,98 triệu đồng mỗi m2.Bồi thường đất tại huyện Gia Lâm
TP. Hà Nội đã phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thuộc Dự án đấu giá

quyền sử dụng đất tại xã Đặng Xá và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

Tại vị trí 3 đường Ngô Xuân Quảng, hệ số điều chỉnh giá đất là 1,22 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; tương ứng với giá đất ở là 10,6 triệu đồng mỗi m2.

Còn hệ số và giá đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư (vị trí 2 đường Ngô Xuân Quảng) là 1,10 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; tức tương ứng với giá đất ở thu tiền sử dụng đất tái định cư là 12,98 triệu đồng mỗi m2.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh cũng đã ký ban hành Quyết định số 6159/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ đường 181 đi thôn Cống Doanh và Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm.

Tại vị trí 2 đường tỉnh lộ 181 (đoạn từ tiếp giáp xã Lệ Chi đến hết địa phận Hà Nội), hệ số điều chỉnh giá đất ở là 1.003 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP. Hà Nội; tương ứng với giá đất ở là 5,83 triệu đồng mỗi m2.

Theo đó, UBND huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng đất, vị trí thửa đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án theo đúng quy định.