Quảng Ngãi chấm dứt đầu tư dự án KBT Golf cao cấp đảo Hồng Ngọc năm 2020

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trước ngày 25/11/2014, Sở Xây dựng Quảng Ngãi phải có các báo cáo tham mưu tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến việc chấm dứt chấp thuận đầu tư dự án trên đối với CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Dự án Khu biệt thự Golf cao cấp đảo Hồng Ngọc
Phối cảnh dự án Khu biệt thự Golf cao cấp đảo Hồng Ngọc

Theo đó, vào ngày 13/11/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra Công văn số 5282/UBND-CNXD gửi Sở Xây dựng về việc xử lý dự án Khu biệt thự Golf cao cấp đảo Hồng Ngọc.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến việc chấm dứt chấp thuận đầu tư dự án Khu biệt thự Golf cao cấp đảo Hồng Ngọc đối với chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB); trước ngày 25/11/2014, Sở Xây dựng phải hoàn thành báo cáo để gửi lên tỉnh Quảng Ngãi.

Việc làm trên nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế các khu vực trong đô thị thành phố Quảng Ngãi.

Kể từ ngày 29/3/2011, tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận cho NBB làm chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Golf cao cấp đảo Hồng Ngọc. Nhưng cho đến nay, các thủ tục để triển khai dự án NBB vẫn chưa hoàn chỉnh.

Thông tin từ NBB cho biết, dự án Khu biệt thự Golf cao cấp đảo Hồng Ngọc được quy hoạch tại thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh với dự kiến 2.800 tỷ đồng tổng mức đầu tư. Diện tích quy hoạch 1/500 của dự án là 233,4ha.