Quy định tách thửa đất mới tại Đồng Nai năm 2020

Theo quy định tách thửa đất mới của Đồng Nai, đối với đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2. Đối với đất ở nông thôn, tối thiểu là 80m2.

khu đất nền phân lô
Đồng Nai vừa ban hành quy định tách thửa đất mới

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa ký quyết định số 22/2020 ban hành quy định tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2 (tính luôn xã Long Hưng, TP. Biên Hòa). Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa với đất ở nông thôn là 80m2. Diện tích tối thiểu trên không tính diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng, công trình chưa thu hồi đất.

Đối với đất nông nghiệp tại nông thôn, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 1.000m2. Đối với đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 500m2 (tính luôn cả xã Long Hưng). 

Với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, quy định như sau: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 60m2 hoặc 80m2 tùy theo đất ở đô thị hay đất ở nông thôn; trừ trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND cấp huyện xem xét, cho phép tách thửa với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời căn cứ theo các quy định khác cho phép tách thửa với trường hợp tặng/cho quyền sử dụng đất cho con hoặc nhận thừa kế sử dụng đất có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu; những trường hợp cụ thể là người có hoàn cảnh khó khăn; hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, thay thế cho quyết định 03 được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành vào tháng 1/2018. 

Khánh Trang