Quyết định chủ đầu tư Khu công nghiệp Kiến Phát, Long An năm 2020

Quyết định 2714/QĐ-UBND thỏa thuận địa điểm để Công ty CP Kiến Phát đầu tư Khu công nghiệp Kiến Phát với diện tích 170,57 ha tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc vừa được UBND tỉnh Long An ban hành.

Cụ thể, Công ty CP Kiến Phát sẽ đầu tư Khu công nghiệp Kiến Phát với diện tích 170,57 ha thuộc vùng đất quy hoạch Khu công nghiệp Nam Tân Tập do Công ty CP Đầu tư Xây dựng nhà Đại Hoàng Kim đầu tư trước đây (đã thu hồi vào tháng 4/2014).

Phần diện tích thỏa thuận cho Công ty CP Kiến Phát không bao gồm phần diện tích các dự án đã có chủ đầu tư nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Nam Tân Tập trước đây nhưng hạ tầng kỹ thuật của tất cả các dự án này phải được kết nối trong quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp.Khu công nghiệp
Công ty CP Kiến Phát sẽ đầu tư Khu công nghiệp Kiến Phát

UBND tỉnh Long An lưu ý Công ty CP Kiến Phát: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành quyết định này, doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy… theo quy định và triển khai thực hiện dự án. Sau 30 ngày kể từ khi hết thời hạn quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành các thủ tục và chưa được gia hạn chủ trương đầu tư thì quyết định thỏa thuận địa điểm đầu tư này hết hiệu lực thi hành.

Trước khi giao Khu công nghiệp Nam Tân Tập do Công ty CP Đầu tư Xây dựng nhà Đại Hoàng Kim vào tháng 4/2011, UBND Long An cũng đã thu hồi, hủy bỏ chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư Khu công nghiệp Nam Tân Tập đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Minh Quang vào tháng 8/2007.